Karstein Djupdal >> Norske klassiske komponister

Mer enn Grieg - Norske klassiske komponister

Dette er en oversikt over norske komponister fra den klassiske musikktradisjonen, fra barokken til og med modernismen. Oversikten dekker historiske komponister, ikke samtidskomponister. Skillelinjen er satt ved komponister født før 1925.