KARSTEIN DJUPDAL MUSIC AND COMPOSITIONS

Fouriers Fiolin

for violoncello and contrabass. (2018). approx. 6 minutes.

First performance: Mary Auner and Ingvild Maria Mehus

Fourier var en matematiker som levde på 1700-tallet, og som er særlig kjent for sine teorier om periodiske funksjoner, dvs bølgeformer.

Fourier spilte muligens fiolin. Hva om man hadde funnet et lydopptak der Fourier selv spiller? Det ville i så fall vise seg at Fourier utviklet sine matematiske teorier om periodiske funksjoner ved å prøve seg fram på fiolinen.

Ved å spille flageoetter, får man fram de ulike overtonene i strengen. Fourier viste at alle periodiske funksjoner kan framstilles som en sum av sinusfunksjoner. Lyden av en streng som vibrerer, er en sum av mange overtoner. Flageoletter som spilles på en streng er derfor en slags Fourieranalyse i praksis.

"Fouriers fiolin" (excerpt), performed by Mary Auner and Ingvild Maria Mehus (2018)