KARSTEIN DJUPDAL MUSIC AND COMPOSITIONS

Reverberations and Reflections

for 6 grand pianos

Reverberations and Reflections er en komposisjon for 6 pianister og 6 flygler, som ble framført i Steinway Piano Gallery under Ultimafestivalen i 2013. Selv om det er en meget sjeldent brukt besetning finnes det faktisk komposisjoner for denne, og mest kjent er Steve Reich's "Six Pianos".

Verket utforsker det klanglige og romlige aspektet ved lyd. Modeller fra bruk innenfor elektronisk musikk av reverb, delay, og spatialisering av lyd har blitt komponert inn i en ren akustisk situasjon.

Pianistene som framførte verket i 2013 var Sanae Yoshida, Anders Torberntsson, Dorina Komani, Alexander Hofstad Berby, Tuuli Lempa og Eirik Fosstveitt. De spilte også "Six Pianos" av Steve Reich.