KARSTEIN DJUPDAL MUSIC AND COMPOSITIONS

Treska kópom

For choir SATB. (2021)

Et verk for kor basert på det russenorske tekstmaterialet.

Under Pomorhandelen i Nord-Norge utviklet det seg et Pidgin-språk som var i bruk mellom nordmenn og russere. Pomorhandelen varte fra 1700-tallet fram til 1917, og var en handel der russerne kom for å kjøpe fisk, mens de kunne selge korn, trelast og andre varer som nordmennene trengte.

Russenorsk var et begrenset blandingsspråk, med et ordforråd som hovedsaklig var basert på norske og russiske ord, pluss noen ord fra blant annet nederlandsk. Grammatikken var forenklet. Det er etterlatt noen tekstprøver som er å finne i boka Russenorsk - et pidginspråk i Norge (Broch/Jahr).

Musikken er satt i 3 satser som beskriver 3 ulike situasjoner, inspirert av tekstene og pomorhandelen.

1 Mnogoli ras po gaf stannom

Denne satsen beskriver sjøreisen fra Arkhangelsk, og er en lydmalende sats som gir inntrykk av hav og vind.

2 Trokkóm Trokk

Denne satsen er basert på tallordene, som er avledet av russiske tallord. Satsen er kvikk og rytmisk, og kan gi inntrykk av kjøpslåing der man prøver å bli enige om en pris. Rytmen er bygget opp matematisk med utgangspunkt i tallene som sies.

3 Stova po Kristus sprek

Det finnes noen setninger som omhandler Kristus, og religionen var en sentral del av livet på den tiden. Denne satsen henter inspirasjon fra gudstjeneste-liturgi, fra prestens messing, og noen særegenheter ved russisk hymnologi.

Download score:

Mnogoli ras

Trokkóm trokk

Stova po Kristus sprek