Karstein Djupdal >> Norske klassiske komponister

Mer enn Grieg - Norske klassiske komponister

Norwegian Classical Composers

Denne oversikten laget jeg for mange år siden. Jeg har ikke oppdatert den, så mange av linkene virker ikke lenger, men lista kan være interessant likevel. Jeg laget denne lista for å synliggjøre hvor mange klassiske komponister Norge har hatt, og kanskje til å inspirere til å framføre musikk som sjelden eller aldri spilles.

Liste over norske komponister fra den klassiske musikktradisjonen, fra barokken til og med modernismen. Komponister født før 1925.